1472754672_vector_65_12_2

Waar de aandacht nu ligt

 

 

Verzekeraars, volmacht kantoren en tussenpersonen hebben een sterke focus op het verkopen van hun verzekeringsproducten. Zeer begrijpelijk. De online aanwezigheid in de branche is zeer hoog, maar de laatste jaren zijn ook de online vergelijking sites niet meer over het hoofd te zien. Ondertussen is de markt aardig verzadigd en blijft het aantal polissen in Nederland redelijk stabiel. De premie druk neemt alleen maar toe. Recente financiële rapportages laten een stijgende schaderatio zien, ruimte om het premievolume te laten stijgen is er niet of nauwelijks.

Het is dus hoog tijd de focus te verleggen op “de achterkant”, de schadeafhandeling. Een transparante, eerlijke en snelle afhandeling van de schade zal leiden naar een verhoging van de klanttevredenheid. En als u uClaim inschakelt kan dat in combinatie met kosten reductie en beperking van de schadelast.

1472754676_vector_65_10_2

Hoe reduceer ik kosten

 

 

Er is bij de financiële dienstverleners hard gewerkt aan het reduceren van de kosten. Grote automatiseringsprojecten en reductie van het personeelsbestand hebben hun effect gehad. Overigens is de schadebehandeling nog aardig buiten schot gebleven. Hier wordt nog veel op traditionele wijze gewerkt.

Een veel geziene reactie om de kosten voor expertise terug te dringen is het niet meer expertiseren van “kleine” schades. Zo zijn er al maatschappijen die schades tot € 2.500,- al gewoon laten doorlopen. Expertise inschakelen kost extra aandacht bij de behandeling dus het mes snijdt aan twee kanten.

Maar stelt u zich eens voor dat de juiste expertise wordt geboden die past bij de schade van volledig geautomatiseerde expertise bij de melding van de schade tot fysieke expertise. En dat het inschakelen van die expertise geen extra tijd vraagt van de behandelaar en de gemiddelde expertise kosten significant lager zijn dan u gewend bent. Dan kunt u op elke schade expertise laten uitvoeren.

1472754679_vector_65_04_2

Hoe beheers ik mijn schadelast

 

 

Schadesturing bij autoschades is al gemeengoed, autoschades worden ook meestal hersteld. U weet zelf wel in te schatten wat die schadesturing u heeft gebracht. Bij inboedel en kleine opstal schades is dat helemaal niet het geval. Wij schatten in dat slecht 5 tot 10% van alle inboedelschades wordt hersteld. En dat terwijl herstellen minimaal 20% goedkoper is.

Door een schademelding snel en adequaat op te pakken en alle schades te expertiseren voorkomt u wat wij noemen “schade inflatie”. Met schade inflatie bedoelen wij het onnodig uitbetalen van te hoge bedragen voor schadeloosstelling. Een effect dat optreedt als een afhandeling te lang duurt en er geen of onvoldoende expertise wordt uitgevoerd.

uClaim biedt u expertise op elke schade, zeer snel en adequaat, en volle inzet op herstel en vervanging in natura.

1472754690_vector_65_09_2

Hoe kennis in de organisatie blijft

 

 

De vergrijzing speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Door de expertise kennis te vatten in een systeem, en dat is wat uClaim doet, houdt u de kennis beschikbaar.

uClaim heeft het grootste effect op de bulk van uw schades. De complexere schades kunnen nu meer aandacht krijgen. Daar zit ook de uitdaging voor uw medewerkers, zeker de nieuwe garde wil uitdagend en afwisselend werk. Door dit werk te bieden weet u deze medewerkers aan u te binden, vast of flexibel.

CHI0000A011

Ons aanbod

Wij bieden u onze Expertise-engine® aan. Dit is een tool dat waarmee u zelf extra zekerheid aan uw schadebehandeling toevoegt.  Een automatische prijscheck op inboedelschades, een check tegen een erkend prijzenboek voor aannemerswerk, een mogelijke check met de FRISS database, et cetera. Hiermee heeft u een laagdrempelige wijze om vast te stellen of de claim redelijk is of niet.

Het kan zijn dat de instant schadevalidatie nog te veel vragen overlaat in een claim. Het is dan voor een schadecorrespondent mogelijk om vanuit de Expertise-engine® middels een video verbinding met de verzekerde de schade op te nemen. Valt de claim nu wel binnen de marges, is meer zekerheid verkregen en is de oorzaak nu helder?

Na het afronden van de instant schadevalidatie of de video validatie door de schadebehandelaar kan de claim alsnog worden doorgeschoven naar een andere schadeprofessional eventueel buiten uw organisatie. Die persoon beoordeelt dan op basis van de dan bekende gegevens, die in het systeem zijn vastgelegd, aan de hand van een video-expertise of de claim redelijk is en de schade oorzaak helder.

Mochten de door verzekerde aangeleverde gegevens en de (video) gesprekken niet een voldoende duidelijk beeld hebben opgeleverd, dan blijft expertise door een schade-expert mogelijk. Hij of zij legt naar aanleiding van uw opdracht een bezoek af enbrengt hierover verslag aan u uit. Ook hier biedt de Expertise-engine® van uClaim meerwaarde. Door te weten op welke onderdelen van de claim meer zekerheid moet worden verkregen, kunt u richting aan de schade-expertise geven en op die wijze de expertisekosten in de hand houden bij een gelijkblijvend of zelfs beter resultaat.

Er doet zich, door de ondersteuning van techniek, een nieuwe situatie in de schademarkt voor. Een groot deel van de administriële werkzaamheden kunnen worden gedigitaliseerd. Kleine schades worden nauwelijks meer “verexpertiseerd” en in veel gevallen “overbehandeld”. Wanneer u het idee heeft dat u alleen nog aandacht wil besteden aan de complexe gevallen dan heeft uClaim voor de oplossing.

 

uClaim voert de gehele schadebehandeling van de kleinere simpelere schades voor u uit. Hierbij maken wij hierbij gebruik van de Claimsengine® van EMS en de Expertise-engine van uClaim. In samenspraak met u stelt dit ons in staat uw ‘couleur locale’ van de behandeling vorm te geven.

Schadebehandeling en schade-expertise worden in veel gevallen gevolgd door herstel van de beschadigde objecten. Het is cruciaal dat hier de vinger aan de pols gehouden wordt zodat niet eerst de schilder en daarna de stucadoor bij uw verzekerde op de stoep staat.

Dankzij een eigen herstelnetwerk en met behulp van een aantal specialisten garandeerd uClaim voor uw verzekerden een optimale afwikkeling van de schade.

Hoe veel nog zelf?

Instant schadevalidatie 60%
Video validatie 50%
Video expertise 30%
Schadebehandeling 10%
30007-2

Onze zusjes

Log uclaim turqouise klein

uClaim heeft de filosofie dat je alleen moet doen waar je goed in bent. Daarom werkt uClaim nauw samen met gerenommeerde partijen. EMS Nederland is de enige zelfstandige aanbieder van automatische schadebehandeling. Lengkeek, Laarman & de Hosson is het enige grote en nog zelfstandige schade-expertisebureau dat in Nederland opereert. De twee partners ondersteunen de propositie van uClaim.

ems_claims_service_provider_small

EMS is een jonge dynamisch bedrijf dat het afgelopen jaar een platform heeft ontwikkeld waarmee verzekerden gemakkelijk en snel hun schades zelf af kunnen wikkelen. In de meeste gevallen zonder enige tussenkomst van een (menselijke) specialist. Mocht dit toch nodig blijken, dan faciliteert ons systeem in de broodnodige achtergrondinformatie zodat een schadebehandelaar bij verzekeraar, gevolmachtigde of intermediair binnen de kortste keren de schade alsnog af kan wikkelen.

Logo_RGB_horizontaal-01

Lengkeek, Laarman & De Hosson is gespecialiseerd in expertises, taxaties, risico-inspecties en bouwkundige opnames. Lengkeek verstrekt door nadere informatie te verstrekken over de aard en omvang van schade en helpt hiermee opdrachtgevers haar de commerciële en financiële belangen te beheersen. Dit doen wij door aandacht te hebben voor opdrachtgevers en hun klanten, sterke communicatie, zelfbewustzijn, flair en autoriteit te combineren met vakbekwaamheid, integriteit en probleemoplossend denken. Vanuit dit probleemoplossend denken, zijn wij ook op zoek naar slimme en efficiënte oplossingen voor onze relaties.

Over uClaim

1472754674_vector_65_02

uClaim is een jonge organisatie en gedraagt zich ook als zodanig. We zijn altijd en op een buitengewoon flexibele manier beschikbaar voor onze klanten en in het verlengde daarvan ook voor hun klanten. Wij zijn informeel, de setting is het ook. Mouwen opstropen en gaan dat is het devies.

1472754674_vector_65_02

uClaim is een jonge en kleine organisatie die de komende periode een stormachtige groei door gaat maken. uClaim is een informele organisatie die je op dit moment de mogelijkheid biedt om een enorme groei te bewerkstelligen.

Met een 9 – 5 mentaliteit is het binnen uClaim niet makkelijk. Met alle nieuwe klanten en uitdagende projecten hebben we onze handen vol. Maar, het feit dat we inzet vragen betekent wel dat we heel flexibel zijn. Later beginnen, vroeger beginnen thuiswerken of in een kroeg, het maakt niet uit. Zolang je inzet toont en je werk doet, ben is “the sky the limit”.

Mocht deze korte omschrijving je aanspreken, willen we je uitnodigen of te reageren op één van de onderstaande vacatures, of ons een open sollicitatie te sturen naar info@uclaim.eu

1472754674_vector_65_02

Geen

Send messageformulier